Ngày 01-01-2015
Tên Sự kiện Chào đón năm mới
Mô tả
Nội dung

Các em học sinh rộn ràng tham gia các tiết mục nghệ thuật và trò chơi dân gian để chào đón năm mới