Ngày 08-02-2016
Tên Sự kiện Tết Cổ Truyền Bính Thân
Mô tả
Nội dung

Các em học sinh có cơ hội tham gia các trò chơi, các hoạt động đón chào Tết cổ truyền