Rung Chuông Vàng trường tiểu học Trưng Vương

0

Trung tâm Anh ngữ Việt-Úc đã phối hợp với ban Giám hiệu nhà trường TH Trưng Vương thực hiện chương trình Rung Chuông Vàng.

Mỗi ca có 50 học sinh tham gia, trả lời độc lập các câu hỏi. Học sinh nào trả lời sai sẽ phải rời khỏi sàn thi đấu, học sinh trả lời đúng tiếp tục với các câu hỏi tiếp theo. Học sinh cuối cùng trên sàn thi đấu sẽ là người chiến thắng.

Sau đây là một số hình ảnh của các em học sinh tham gia Rung chuông vàng:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *